Den Ædle Vilde/The Noble Savage

alle billeder af arrestation samletVietnam arrestation første billedevietnam arrestation andet billedevietnam arrestation billede trevietnam arrestation sidste billede

værk 008: Jes Brinch, Eric Andersen og Dorte Krogh: Den Ædle Vilde/The Noble Savage

Den Ædle Vilde

Den sidste ædle vilde blev pågrebet tirsdag den 22. september 2009 klokken 16:29 i midterrabatten på Yen Phu Street, Hanoi, Vietnam. Disse fotos viser arrestationen.
Eric Andersen, Jes Brinch og Dorte Krogh.

Om svært tilgængelig kunst:
Eric Andersen elsker svært tilgængelige kunstprojekter, og hader let tilgængelige kunstprojekter. Jes Brinch hader svært tilgængelige kunstprojekter, og elsker let tilgængelige kunstprojekter. Dorte Krogh er ligeglad.

The Noble Savage:

The last noble savage was apprehended Tuesday September 22nd 2009 at 16:29 o’clock at the lawn at Yen Phu Street, Hanoi, Vietnam. These photos show how it happened.
Eric Andersen, Jes Brinch og Dorte Krogh.

About art difficult to access:
Eric Andersen loves art projects hard to access, and hates accessible art projects. Jes Brinch hates art projects hard to access, and loves accessible art projects. Dorte Krogh doesn’t care.

De originale fotografier:

De originale fotografier udstilles på en lyskasse opsat i haven i Hanoi Future Art, Vietnam. Den Ædle Vilde vil blive præsenteret samtidig i Hanoi, Vietnam og København, Danmark, som et samarbejde mellem Hanoi Future Art og torpedo18.

The original photographs:

The original photographs are displayed on a light box in the garden in Hanoi Future Art, Vietnam. The Noble Savage will be presented simultaneously in Hanoi, Vietnam, and Copenhagen, Denmark as a collaboration between Hanoi Future Art and torpedo18.