Nothing at all

Nothing at all Nothing at all Nothing at all Nothing at all Nothing at all Nothing at all Nothing at all Nothing at all Nothing at all Nothing at all Nothing at all

værk 019: Frode Steinicke: Nothing at all

Frode Steinicke (DK):

FS har bevæget sig fra symbolsk, surreelt og ekspressivt maleri, over til selvrefererende minimalistisk skulptur, relief, akvarel, installation og design.
Primært arbejdsområde pt. er relief, skulptur, akvarel, installation og design.
FS har studeret basis sprogvidenskab ved AUC. Han er selvlært billedkunstner og har udstillet i DK og udlandet siden 1988.
Modtog i Paris 2005 ”Bogstavlegatet” indstiftet af Poul Pedersen.
FS har udført udsmykninger i DK og udlandet. Bl.a. Eurosquare II Paris 2003, Norups Plads og pentagonalt monumentet ”High Five” 2008 i Silkeborg og CBS, Bezon Frankrig 2009.

”NOTHING AT ALL”

”Nothing at all” er en kremering af vanitas installationen “Nothing is all” og et solipsistisk værk. Ved hjælp af en omskabelse af værket ”Nothing is all” bliver ”Nothing at all” en symbolsk fortolkning af solipsisme.

Solipsisme er den metafysiske teori, at ens eget jeg er det eneste eksisterende jeg. Det er betegnelsen for den filosofiske anskuelsesvinkel, hvorunder verden i sig selv kun er perciperet af én enkelt person, og eksistensen af andre bevidstheder således ikke bare betvivles, men benægtes.
Solipsisme bruges indenfor filosofien næsten udelukkende som en afskrækkende anklage. Således affærdiges den radikale fænomenologi ofte med, at den (under en bestemt synsvinkel) må ende i en solipsisme.
Solipsisme bygger på den meget normale antagelse, at vi principielt er afskåret fra indblik i andres psyke og at vi strengt taget kun kender vores egne oplevelser. Fx mener mange, at man principielt ikke kan vide, om en given figur foran én virkelig er et andet menneske eller bare en eller anden djævelsk form for illusion – f.eks. en avanceret robot af en art eller simpelthen noget man drømmer. Hvis man deler denne opfattelse, så kunne en metafysisk teori som solipsismen måske virke nærliggende; men der er selvfølgelig en kæmpe forskel på at tilslutte sig et erkendelsesteoretisk synspunkt som det beskrevne og så hoppe til solipsismen som et metafysisk standpunkt. - Hvis man principielt ikke kan erkende, at solipsismen kan udelukkes, kan man jo heller ikke være sikker på at den rent faktisk er tilfældet.

Frode Steinicke